Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Zlatá bula sicilská - pamětní medaile ze zlata a stříbra

Zlatá bula sicilská - pamětní medaile ze zlata a stříbra

Materiál Cena
Ryzí zlato, 999/1000, 24 karátů, průměr 25mm, váha 21,45g, tři pamětní medaile 60 000,-Kč
Ryzí stříbro, 999/1000, průměr 40mm, váha 78g, tři pamětní medaile 9 000,-Kč
Kolekci 3 ks medailí Zlatá bula sicilská
(Přemysl Otakar I., Karel IV. - římský císař a T. G. Masaryk)
je možné jako extra náročný dárek objednat i v provedení
GRAND ryzí zlato 999/1000, 24 karátů, průměr 40mm, 96g
240 000,-Kč

 


Rok 1212 je pro českou historii rokem výjimečným. Za služby římskému císaři obdržel panovník Přemysl Otakar I. jedinečné titulární právo a to v dokumentu zvaném Zlatá bula sicilská. Jedinečnost Zlaté buly sicilské bývá často spatřována ve skutečnosti, že českému panovníkovi byla královská hodnost přiznána poprvé dědičně. Ve skutečnosti tomu tak není. Už privilegium z roku 1158 pro knížete Vladislava II. obsahuje pasáž o dědicích královské hodnosti. Přemysl Otakar I. musel o dědičnost svého království ještě svést tuhý boj.

Friedrich, z Boží milosti a přízně vyvolený císař římský, ...přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti, které veškerý lid český od dávného času věrně a oddaně prokazoval císařství římskému, a že jasný král jejich Otakar od začátku mezi jinými knížaty, zvláště před ostatními nás zvolil císařem a při naší volbě svorně a užitečně setrval, ...také i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme a království české štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme. Tímto tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme...

Dovolte, abych vám úryvkem z dokumentu Zlaté buly sicilské připomněl 800. výročí potvrzení privilegií a dědičných výsad daných českému králi Přemyslu Otakarovi I. České léno bylo jemu a jeho nástupcům svěřeno do opatrování, jako nejvýznamnější součást římského císařství té doby.

Vyvrcholením snahy českých králů je imperiální rozmach českého státu za vlády Karla IV., který sám r. 1355 získává císařskou korunu Karla Velikého. Medaile Karel IV. - Imperátor Romanus je mimořádným suplementem projektu Zlatá bula sicilská. Součástí triptychu je i medaile Tomáše G. Masaryka – budovatele československého státu, navazujícího v novodobých dějinách na tradice českého království. Jeho filozofický odkaz všem generacím současným i budoucím je součástí přední strany medaile.

Objednat