Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Pravdu neupálíš - zlaté stříbrné medaile

Pravdu neupálíš - zlaté a stříbrné medaile

Materiál Cena
Ryzí zlato, 999/1000, 24 karátů, průměr 25mm, váha 21,45g, tři pamětní medaile 60 000,- Kč
Ryzí stříbro, 999/1000, průměr 40mm, váha 78g, tři pamětní medaile 9 000,- Kč
Kolekci 3ks medailí PRAVDU NEUPÁLÍŠ
je možné jako extra náročný dárek objednati v provedení
GRAND ryzí zlato 999/1000, 24 karátů, průměr 40mm, 96g tři medaile
240 000,- Kč

 

Vážený kliente, dne 6. července 2015 a 30. května 2016 uplynulo 600 let od událostí pro náš národ mimořádného významu. Upálením mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského byl zažehnut plamen, jež v podmínkách českého království převrátil pořádky dlouhá léta budované a završené dobou Karla IV.

Jeho myšlenky o toleranci, vzájemnosti a vzdělanosti se přeměnily na zmar, neúctu, nesvornost a nenávist. Založením Karlovy univerzity byl odstartován proces nedozírného dosahu. Nová kazatelská elita vzešlá z akademické půdy předávala myšlenky reformismu a protestantismu nejen světským elitám ale i nově vzniklé komunitě Nového Města pražského.

V myšlenkách vzájemnosti a kritice zbohatlé církve našla vděčné posluchače, jež naslouchali tomu, co sami cítili jako nespravedlnost. Když tato komunita přišla roku 1415 a 1416 o své největší mistry, pastýře, zbavena iluzí, rozhodla se vzít spravedlnost do vlastních rukou. Staletími budovaný řád se zhroutil a stal se počátkem nové doby. Lidé uvyklí žít v podmínkách vypjaté gotiky a upírající své naděje v život posmrtný jsou skrze kněze konfrontováni s životem vyvolené duchovní vrstvy popírající zásady prvotní církve. Tato vyvolená elita pak dovedla církev ke kritickému stavu a církevnímu rozkolu. Duchovní krize způsobuje návrat rozumu zbaveného iluzí.

30.7. 1419 se dávají násilné akce zprudka do pohybu a to první pražskou defenestrací. Kněz Želivský odstartuje otevřenou silovou konfrontaci s vládnoucí duchovní katolickou mocí. Vize Karla IV. o toleranci se stávají minulostí a světlou vzpomínkou. Země bude do 15 let tak zpustošena, že v srdcích všech už zbude jediné přání. Rozpustit polní vojska a žít zase v míru. Přes všechna negativa co revoluční spoušť a patnáctiletá vláda polních vojsk přinesla je nepochybné, že český národ se zákeřnou smrtí Husa a Jeronýma sjednotil hnán rozumovou myšlenkou po SPRAVEDLNOSTI a touze po napravení křivd.

„Spoutejte si mne řetězem a týrejte tělo každou noc, nebudu prosit o pomoc, takovou radost vám neudělám.
Vím co mě čeká, už hranice stojí, milosrdný otče, tebe volám, dej mi prosím sílu, vždyť i kněz se bojí.
Však pamatuj kate, ty který mě odsoudíš, vítr rozfouká můj popel do všech stran, tělo je pryč, však pravdu neupálíš“.

 

Český národ prošel ve své historii mnohokrát údobím, kdy skuteční vzdělanci museli opustit svou rodnou zemi. Roku 1415 však bylo překročeno STATUS QUO. Dnešní nabídka je svým způsobem výjimečná. Každý národ je hrdý na mimořádné osobnosti k jejichž intelektu a odkazu se může upínat. Přijímá je jako své děti pod svou ochranu. Běda těm, co způsobují křivdy. Takovým není úniku.

600 let od Kostnického koncilu bylo zřejmě vůbec nejvýznamnější událostí roku 2015, srovnatelnou s událostí jež nás čekala v příštím roce 2016 a to bylo 700 let od narození Karla IV. Lucemburského. Pokud přemýšlíte o vhodném dárku, památce, kterou v tomto roku obdarujete někoho blízkéhoje možné, že právě vám touto cestou usnadním výběr a rozhodování, neboť předat odkaz plynoucí z dnešní nabídky je odkazem pravdy, osvícenství a věčné touhy člověka po sebezdokonalování.

S pozdravem Seidl Pavel autor projektu NNE.

Objednat