Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Zlatá pamětní mince (medaile) Jan Hus jako dárek

„Pravdu neupálíš“

6. července 2015 a 30. května 2016 uplyne 600 let od událostí pro náš národ mimořádného významu. Upálením mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského byl zažehnut plamen, jež v podmínkách českého království převrátil pořádky dlouhá léta budované a završené dobou Karla IV.

Z toho důvodu jsme připravili dárkovou kolekci tří pamětních medailí „Pravdu neupálíš“, jejíž součástí jsou intelektuální osobnosti Jan Hus, Jeroným Pražský a Jan Ámos Komenský.

Příčiny krize

Založením Karlovy univerzity byl odstartován proces nedozírného dosahu. Představitelem nové kazatelské elity se stal její rektor Jan Hus. Noví kazatelé vzešlí z akademické půdy přinášejí myšlenky reformismu a protestantismu a žádají návrat k původnímu poslání církve. Především kritizují přebujelou okázalost a její nesmyslné bohatství. Tyto myšlenky předávají nejen světským elitám ale i nově vzniklé komunitě Nového Města pražského. V myšlenkách vzájemnosti a kritice zbohatlé církve nacházejí vděčné posluchače, jež naslouchali tomu, co sami cítili jako nespravedlnost.

Když se Hus rozhodne i pro kritiku světské moci samotného císaře Zikmunda přijde i o naději jak si zachránit vlastní život. Jeho pád je nevyhnutelný a roku 1415 je v Kostnici jako kacíř upálen. Jeho žák, Jeroným Pražský ho následuje o rok později.

Hybnou silou revolučních událostí se stávají obyvatelé Nového města pražského. Zbaveni iluzí, rozhodnou se vzít spravedlnost do vlastních rukou. Staletími budovaný řád se zhroutil a stal se počátkem nové doby. Lidé uvyklí žít v podmínkách vypjaté gotiky a upírající své naděje v život posmrtný jsou skrze kněze konfrontováni s životem vyvolené duchovní vrstvy popírající zásady prvotní církve.

Kněz Želivský odstartuje 30.7.1419 otevřenou silovou konfrontaci s vládnoucí duchovní katolickou mocí první pražskou defenestrací. Vize Karla IV. o toleranci se stávají minulostí a světlou vzpomínkou. Země bude do 15 let tak zpustošena, že v srdcích všech už zbude jediné přání. Rozpustit polní vojska a žít zase v míru.

Hus_Jaronym_Komensky[1]

 

Zlaté pamětní medaile Jan Hus, Jeroným Pražský a Jan Ámos Komenský - symboly vyššího principu mravního

Pamětní medaile kolekce „pravdu neupálíš“, jsou památkou a dárkem s nejvyšším odkazem mravnosti, jež bude vždy inspirovat k zamyšlení.

Pokud tedy o takovém vhodném dárku přemýšlíte je možné, že právě dnes vám usnadníme výběr a vaše rozhodnutí. Zlaté medaile jsou v nejvyšší ryzosti 999, 24 karátů a v rozměrech 25mm, 7,15g, nebo 40mm, 32g. Stříbrné medaile v provedení 40mm a 26g.