Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Zlatá bula sicilská v jedinečné kolekci pamětních medailí

Basilej, 26.září roku 1212

 

Friedrich, z Boží milosti a přízně vyvolený císař římský,... přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti, které veškerý lid český od dávného času věrně a oddaně prokazoval císařství římskému, a že jasný král jejich Otakar od začátku mezi jinými knížaty, zvláště před ostatními nás zvolil císařem a při naší volbě svorně a užitečně setrval,... také i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme a království české štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme. Tímto tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme...

Úryvek z dokumentu Zlaté buly sicilské je přímým otiskem sounáležitosti naší kultury s prostředím Evropského sdílení církevních, světských a z toho plynoucích kulturních hodnot.

800. výročí potvrzení privilegií a dědičných výsad daných českému králi Přemyslu Otakarovi I. bylo potvrzením výsad, vzájemné spolupráce, sounáležitosti a respektu k českému panovníkovi. Bylo to potvrzení nezbytnosti symbiotického soužití se zeměmi císaře zemí římsko-německých.

České léno bylo jemu a jeho nástupcům svěřeno do opatrování, jako nejvýznamnější součást římského císařství té doby.

Vyvrcholením snahy českých králů je imperiální rozmach českého státu za vlády Karla IV. Lucemburského. Karel IV. Lucemburský r. 1355 získává císařskou korunu Karla Velikého a Praha se stává správním střediskem a srdcem císaře říše římské národa německého. Medaile Karel IV. - Imperator Romanus je proto zásadním vyvrcholením projektu Zlatá bula sicilská.

Karel IV. jako světský panovník měl ambice jež nejsou reálné za jednoho lidského života.

Toužil vybudovat Prahu na podstatě tolerance, podle vzoru Jeruzaléma jež se na středověkých mapách zobrazoval jako pupek světa. Jeruzalém, Řím a Paříž. Toto byla vize jež je podvědomým otiskem naší duše. Bez skutečného vzoru jakým byl Karel IV. a jeho otec Jan Lucemburský, by český národ nebyl obdařen génia rozhledu, génia myšlenkové volnosti a především statečnosti jež v sobě zosobnil první český prezident Tomáš G. Masaryk jaký pokračovatel historické vize Karla IV.

zlata-bula-sicilska

„NE MEČ ALE DUCH, NE KREV ALE PRÁCE, NE SMRT ALE ŽIVOT.“

Součástí triptychu je i medaile Tomáše G. Masaryka – budovatele československého státu, navazujícího v novodobých dějinách na tradice českého království. Jeho filozofický odkaz všem generacím současným i budoucím je součástí přední strany medaile. Zadní strana medailí je totožná s reverzem třetí řady osmi medailí s podtitulem Proti strachu brutalitě a nenávisti.

narodni-numismaticka-epopej-III

Vážený kliente, v tuto chvíli je nutné pouze dodat, že autorem ryteckých prací je zcela mimořádný rukopis pana Luboše Charváta. Od všech akademických výtvarníků se jeho provedení liší nejen plností a propracovaností medailí, ale především tím, že z díla vyzařuje láska k řemeslu a tvořivost českého ducha a talentu. Dovolte mi tímto i drobný pathos, abych se v úctě sklonil k bravuře s jakou tento umělec dané téma pro vás i pro mne brilantně zpracoval. P.S Jako vždy je možné si samozřejmě objednat jen vybranou medaili.  

 

S pozdravem Seidl Pavel, autor projektu NNE.