Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Největší křižáci a templáři

Kapitola I. - První křížová výprava 1096-1099

Po dokončení základního tématu největších osobností naší historie jsem přistoupil k 5 leté přípravě projektu, jehož cílem je připomenout zavazující tradice, jež jsme přijali od svých předků a které máme za povinnost nejen ochraňovat ale i bránit a předat ho tak i našim potomkům jako kulturní dědictví. Cítil jsem potřebu vyjádřit své znepokojení a obavy o osud křesťanských tradic nejen v našem vědomí a to prostřednictvím zcela unikátního projektu. Křesťanské tradice vnímáme v dnešní sekularizované Evropě pasivně automaticky a díky památkám jako samozřejmé. Současný Evropský vývoj má ale tendenci tyto duchovní tradice aktivně a definitivně vykořenit zesvětštělým intelektuálním mýtem o integraci uprchlíků jiného vyznání.

Naší největším úkolem není hájit neuchopitelnou „svobodu a svobodné myšlení“ jímž se tak rádi prezentují sekularizovaní, evropští, zednářsky socializovaní představitelé, ale mít odpovědnost předat našim potomkům kulturní hodnoty, tradice a myšlení  na nichž křesťanská Evropa jako zachránce antického světa a tradic římské říše skutečně vyrostla a v případě potřeby tyto hodnoty bránit!  Mimořádně obsáhlý projekt regnum hierosolimitanum je vyvolený až artistický koktejl mimořádného tématu, geniálního uměleckého provední a historizujícího popisného obrazového průvodce, jež je součástí každé emise zlatých a stříbrných pamětních ražeb uložených ve velké kazetě se zlatým symbolem na víku.

Takový projekt je určitě jistotou mimořádného budoucího zhodnocení.

Události dneška je možné lépe pochopit a přijmout poučení, pochopíme-li dávné postoje  našich předků. I když se zdá, že se na nás živelně valí, mají svůj dávný historický impuls. Takový projekt, má zvláštní punc jedinečnosti a vyvolenosti, nejen pro úzkou skupinu nejnáročnějších zákazníků, pro které je inspirací prožitek z umění ve spojení s historickou událostí a jejím přesahem do současnosti ale i pro ty, kteří se chtějí dozvědět rozšiřující informace, na nichž mohou dále stavět kontext svých postojů k současným událostem...

Projekt podrobně popisuje vývoj náboženských ideologií křesťanství a islámu a jejich směřování k sebezničujícímu konfliktu. Zatímco racionální životní stavba se hroutí a s ní i představa věčnosti dokonalého království založeného na rozumu, milostná vášeň vypaluje lidstvu memento toho, že víry se mění, jen vášeň zůstáváTaková investice ve zlatém nebo stříbrném provedení v ryzosti 999, 24 karátů se stává památkou jež snese ty nejpřísnější kritéria náročnosti.

Symbolika medailí je mimořádné umělecké dílo

Především výjev medaile Bohemund z Tarentu vzbudil při realizaci medailí udivující zájem osobností zasvěcených do tématiky. Výjev je v pohybovém  aktu - což je pro uměleckého medailéra to nejsložitější a mimořádně vzácné vyobrazení. Bohemund z Tarentu, nejobávanější válečník své doby. Dobrodruh z rodu italských Normanů, syn Roberta Guiscarda. Statečný rytíř mající mimořádné vůdcovské schopnosti, vzezření bojovníka i jezdce z Apokalypsy  a zkušenosti z bojů v Byzanci. Hlavně díky němu byla První křížová výprava úspěšná. Řecká princezna Anna Komnena napsala -  „skoro o loket převyšoval nejvyšší muže své doby. Jeho duše i tělo hostily zároveň hněv i lásku a obojí v něm toužilo po válce“…

Nejen, že se jedná o vzácný pohybový výjev, ale jedná se i o světový unikát, kdy na jednom zobrazení jsou v pohybu nejen dva jezdci, ale také dva koně.  Každý je v symbolicky opačném postavení k druhému, aby dodal scéně rovnováhu sil světla a temnoty do čtyř směrů.

Skrytá symbolika medailí – ukrývá víru a vášeň předků

  1. Godefroi z Bouillonu - dva andělé stráží pod Golgotou místo vzkříšení.
  2. Raimund z Toulouse - pátá rána Ježíše Krista a posvátné Longinovo kopí, Chrámová hora v Jeruzalémě, nejspornější magické místo světa.
  3. Bohemund sráží Turka - jako symbol racionalismu věčného boje za zachování odkazu předků.
  4. Pasování Eleonorou na reverzu - jako symbolu věčné přítomnosti vášní lásky a idealismu.

Další zpracování detailů všech zobrazení je tak mimořádné, že se tyto medaile stanou ozdobou všech držitelů. Pokud se podíváte na nabídku jakékoli společnosti, tak všechny dispozice jejich nabídek jsou statické. Většinou se jedná o statické portréty nebo stavby. Pohybový výjev je velmi vzácný a mimořádný a proto je mimořádná i tato nabídka. 

 

Připravujeme následující díly po 3 medailích

  • KAPITOLA II.  Apokalypsa bratrstva
  • KAPITOLA III. Lví srdce, antikrist, svatý Ludvík
  • KAPITOLA IV. Maiestas Requiem