Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Kolekce hodnotných pamětních medailí s motivem historických panovníků

PŘEMYSL OTAKAR I. ,,První lví král"

……a Čechů bál se každý v onen čas a říkalo se:

Ať válčí s Čechy ten, kdo rozloučit chce se s životem……….

… a nepřítel se hrůzou třás, když do vřavy se vrhnul český král.

Tak každý chtěl ho po svém boku míti a volat …ať žije král OTAKAR.

 

Zlatá Bula Sicilská

Projekt Národní numismatické epopeje se opírá o portréty panovníků 10. až 14. století. V této době se zásadně formoval český stát. V průběhu 11. a 12. století byl řízen tzv. beneficiární nobilitou, jež byla od 13. století vystřídána tzv. nobilitou pozemkovou. Šlo o to, že panovníci v průběhu 11. a 12. století rozdělovali mezi svou družinu tzv. benefity (kořist). Půda jež fakticky patřila panovníkovi, byla ale také udělována v  léno. V průběhu 13. a 14. století se majetnické poměry významně změnily. Nejvíce získal rod Vítkovců na jihu a to se také Přemyslovské dynastii v průběhu 13. století vymstilo. Výhodnou sňatkovou politikou se rod Vítkovců stal státem ve státě. Zavedením úřadu zemských desek, král fakticky přiznal nárok nobility na držení půdního fondu. Tyto statky mohl ale král ve zvlášť závažných případech vyvlastnit a nebo převzít do správy v případě tzv. odúmrtě. Nová majetková nobilita si udržela důležité právo volit panovníka.

Ze všech historických panovníků je ale zásadní a přelomová doba krále Přemysla Otakara I. a proto je potřeba ho důkladně připomenout. Tento panovník se obratnou diplomatickou politikou zasloužil nejen o dědičný titul českého krále, čímž za jeho vlády stoupla prestiž a moc, ale i bohatství českého království. Kutná hora se stala zdrojem bohatství a doly těžily postupně až 40% evropského stříbra. Přemysl odrazí snahy papeže o financování křížové výpravy k ochraně hrobu Ježíše Krista a soustředí se na ovládnutí středoevropského prostoru a podporu upevnění moci a tradice císařů říše římské. Získá si úctu, respekt a právo moci, která už bude navždy spojena s tradicí Českého království. Přemysl Otakar I. získal do erbu českého krále dvouocasého lva a ten zůstal naším státním znakem až dodnes. Tento lev figuruje na reverzu první řady pamětních medailí projektu NNE, kde jsou cenné pamětní medaile Karel IV. koruna římského krále a Přemysl Otakar II.

Na paměť vítězství nad sasem, českého lva druhým ocasem císař obdaroval  

 

APOTEÓZA CTI A SLÁVY – NEJVĚTŠÍ RYTÍŘI ČESKÉHO TRŮNU

Apoteóza 26.1 2015 mailing – kopie (453x640)Výběr zásadních panovníků 10. až 14.století  jsou pak souhrnně součástí právě tohoto projektu. Pečlivě si prosím také prohlédněte na našem e-shopu i revers medaile, kde je Přemysl Otakar I. vyobrazen v pancíři dekorovaném symbolem dvouocasého lva. Lev je symbolem síly, rozvahy a statečnosti. Právě těmito vlastnostmi pak v přeneseném slova smyslu ocenil římský císař význam celého Českého království pro říši. České království je hrdým lvem o něž se mohla císařská orlice kdykoli opřít. Toto léno se stává nejvýznamnější v říši. Celá výzbroj krále s korunou je pak bohatě dekorována pláštěm, pásem vykládaným drahokamy, mečem a štítem.

Zadní strana medaile má více symbolickou podobu. Lev na pravé straně přidržuje tlapou symbol přemyslovských knížecích vládců - plaménkovou orlici, na jejíž heraldiku lev navazuje. Současně lev ochraňuje i atributy světské knížecí moci – svatováclavskou přilbu, meč a štít. Nad nimi ční jako vrchol svatováclavská koruna českého krále Karla IV.– symbol vertikály, symbol sepětí materiálních, duchovních a uměleckých hodnot získaných ve věčném boji.

 

Basilej, 26.září roku 1212…

Friedrich, z Boží milosti a přízně vyvolený císař římský,... přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti, které veškerý lid český od dávného času věrně a oddaně prokazoval císařství římskému, a že jasný král jejich Otakar od začátku mezi jinými knížaty, zvláště před ostatními nás zvolil císařem a při naší volbě svorně a užitečně setrval,… také i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme a království české štědře a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti našeho dvora jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme. Tímto tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme…

zlata-bula-sicilska