Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Profesionální průvodcovské služby v Praze

Praha je zjevení, zázrak, soulad monumentality i malosti a přízemnosti. To vše záleží na úhlu pohledu, z kterého chcete toto srdce Evropy poznat a pochopit. Slavné sídlo dvou císařů, centrum evropského dvora národů římsko-německých. Jindy pak spící, trpící, zapomenutá Růženka, po jejíž sličné tváři tolikrát prošly boty umolousaných žoldáků, že by Vltava přes ně nepřetekla.Co nešlo ukrást to rozbili, co šlo to naložili na povozy, osly i sobě na záda a rozvezli do celé širé Evropy.

Magická PRAHA jako symbol posledního soudu

Čechy, střed Evropy, Praha její srdce, uprostřed Prahy hrad, uprostřed hradu katedrála a v jejím srdci kaple svatého Václava.Uprostřed kaple přes 1000 let hrob světce a vedle 16 tunový zvon Zikmund z roku 1549 jemuž puklo srdce v roce 2002 a jak pověst předpověděla město bylo zalito 500 letou potopou...

Autentické charisma Prahy

Autentické charisma Prahy nabízí své libozvučné menu a jde o pořádnou porci. Poznat jí, znamená seznámit se s nabídkou neuvěřitelných historických událostí, fabulací a pověstí, jež jí dodávají jedinečnou pestrost, rozmanitost i plnost prožitků. Díky své poloze a historickému vývoji na vás dýchá její geniální středověká harmonie a esprit. Ty pak v citlivé fantazii návštěvníka vykouzlí představu dokonalosti v jakémkoli denním nebo ročním období. Její panenské rozbřesky nad Vltavou i noční magické hry stínů barokních a gotických zásnub, objímajících se na rozlehlých náměstích i v temných uličkách vás přímo vábí a uchvacují do náruče extatických prožitků.

katedrala

Zde všude je možné už po 1000 let zažívat malá i velká ale pokaždé nezapomenutelná dobrodružství.

Tvář  Prahy je sexy paletou prožitků, jež se v prezentaci různých podob stávají zábavným požitkem namíchaným ze všech kulturních žánrů od literárních a hudebních počinů přes architektonický a historický vývoj až po strašidelnou lidovou pověrečnost pověstí z dávných i nedávných časů.

 

  2015-12-17_092734

 

 

Pokud se zastavíte na Karlově mostě, nemůžete nevnímat toto místo jako středobod Prahy a jejích magických sil. Jste uprostřed kříže, sjednocení harmonických rovnovážných sil, vymezených vertikálním spojením mezi Pražským hradem a bájným Chrastenem (Vyšehradem).

2015-12-17_094327

Tuto sílu pak přetíná horizontální spojení pravého a levého břehu od Petřína, přes kostel sv.Mikuláše na Malé straně po Týnský chrám na Staroměstském náměstí až po národní památník na Vítkově. Zde na mostě, v objetí barokních emocí skulptur nevíte, jaká si vás podmaní jako první. Jestli to bude rozkošnicky prohnutá Madona jež není ničím jiným než náboženskou stylizací vášně ženy oddané hrám lásky. Nemůžete nevidět pohyb křehoučkých rukou lehounce rozhalujících si šat na ňadrech, houpavý pohyb milostnice a rafinovaný úsměv očí vypravujících o vítězství ženské krásy nad zmatkem mužova srdce.

2015-12-17_094432

Protějškem pak může být extatický duchovní prožitek drsného, až křiklavě patetického výrazu zkřiveného bolestí a svíravého utrpení ducha i těla. To vše je barokní i gotická duše Prahy, její nepohyblivost i neuvěřitelná výrazová dynamika, jež se zrodila z tragických rozporů. Buďte připraveni na tento fascinující kulturní vpád do vašich emocí!

 

Připoutejte se prosím, představuje se Praha!

Profesionální průvodcovské služby Prahou Vám zajistí bohatý výklad historie.Po 1000 let pulzuje Praha jako srdce Evropy i bájné kotliny keltského kmene Bójů jež jí dal název Bohemia. Tak se v běhu staletí stala tavícím kotlem všech možných národů. Je to srdce v osrdečníku pohoří, jež jí vybavilo zvláštním druhem izolacionalismu. Monumentální vzepětí zažila za vlády císaře Karla IV. Lucemburského, kdy jejím konceptem byla inspirace tolerancí Jeruzalémského nebeského království. Kulturním vzepětím prošla i v době Rudolfínské. Bájná kotlina prošla i obdobím dehonestace, kdy byla zvána dýkou vraženou do boku německé říše.

2015-12-17_094641

Z období bájí a nepodložených spekulací se vynořuje první historicky doložený kníže z rodu bájného Přemysla Oráče. Kníže Bořivoj stojí na počátku její doložené historie. Píše se rok 880 až 890. Kolem Přemyslovských knížat zatížených historicky progresivní maniodepresivní psychózou se sdružuje první beneficiární (kořistnická) družina a přes pověstnou krutost sjednocuje české kmeny definitivně roku 995 vyvražděním Slavníkovců. Roku 935 je zavražděn kníže Václav a jeho smrt je počátkem budování kultu světce, jehož odkaz ochránce a patrona české země je pečlivě budován téměř okamžitě a uchován až do dnešních dnů.

2015-12-17_094916

Každý obyvatel české národnosti spojuje do dneška svojí identitu s postavou tohoto světce. Pod jeho praporcem se šikují kohorty válečníků, bojovníků od 10. Století. Sloužil kališníkům i katolíkům v 15.století, císařským i protestantům v 17. století a pod jeho jménem byla podepsána i svatováclavská deklarace, úmluva o založení Československé republiky ve 20.století. Přes odluku státu a církve, je svatý Václav do dnešních dnů pojítkem světské a duchovní moci, symbolem českých elit i ochráncem slabých, rytířem ztělesňujícím duchovní i světské hodnoty.Tyto hodnoty jsou věčné a formují českou národní povahu v  historickém klopotu, opírajíce se o autoritu věčného patrona co nedá zahynouti nám ni budoucím.  Dokud tedy bude v českém království odkud brát na vydržování jeho spícího vojska, nemáme se čeho bát. A knížeti i jeho druhům tak můžeme popřát dál klidné spaní a aby se snad už radši nikdy neprobudili. Podle pověsti je totiž svatý Václav pastýřem slabých i velitelem mocenské soldatesky, jež se určitě objeví až bude v Čechách nejhůř. Vzhledem k tomu, že za dob knížete Václava bylo v Čechách opravdu těžké žití, mravy drsné, mocenské boje nesmlouvavé a plné násilí, bratrovražd, znásilňování, zabíjení nevěrných žen a zneužívání otroků, žijeme prostou nadějí, že se kníže Václav hned tak neprobudí.