Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Kolekce zlatých mincí s tématem Křižáci

Regnum Hierosolimitanum 1099-1291- právě v prodeji!!!

 

Po čtyřletém úsilí uvádíme od června tohoto roku 2016 na trh nový kontinentální, umělecký, intelektuální projekt 

v podobě první kapitoly - PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA.

Pro objednání nás kontaktujte na uvedených telefonním čísle 733 559 443 nebo prostřednictvím  info@nne.cz.

Tento projekt si dal za cíl spojit dynamiku velkého příběhu se současností a to prostřednictvím přiblížení se duchovním a světstkým motivacím našich předků. Kontinentální prostor, jenž po tisíce let v Evropě obýváme, má identické vývojové schéma a tradice. Tento společný historický kontext je pak pramenem informací dávajících do souvislostí dávné a současné události. Tyto události je možné lépe pochopit a přijmout poučení, pokusíme-li se pochopit dávné postoje našich předků. I když se zdá, že se na nás vše živelně valí, mají tyto události svůj dávný historický impuls.

Nedávám si za cíl, aby zvolené téma oslovilo širší populaci. Šlo mi o vytvoření projektu majícího zvláštní punc jedinečnosti a vyvolenosti jen pro úzkou skupinu nejnáročnějších zákazníků, pro něž je inspirací prožitek z umění ve spojení s historickou událostí a jejím přesahem do současnosti.

A teď ještě malý historický úvod...

Z historického kontextu vyplývá, že Jeruzalém má největší náboženský význam pro křesťanské a judaistické náboženství, a že je třetím nejvýznamnějším místem Islámu. Díky tomu je jedním z nejuctívanějších míst na světě a rovněž i jedním z nejspornějších. Kolem roku 1000 př. Kr., si ho za své sídlo zvolil David, aby tam vládl nad vším Izraelem. Přesto, že je i symbolem náboženské tolerance, proteklo zde snad nejvíce krve v historii lidstva. Pod Chrámovou horou je prý ukryta i sama podstata božství…

Roku 1099 dobyli Jeruzalém Křesťané a nad mešitou Skalního dómu vztyčili kříž. Položili tak základ křesťanského Jeruzalémského království, jež trvalo do roku 1291. Toto království se pro křesťanské středověké panovníky Evropy stalo věčnou inspirací, jako místem, kde se má zjevit spasitel a navrátit všem svatým jejich původní posvěcenou podobu, aby se stali přímluvci zemřelých na jejich cestě ke spáse. Jedním z takových panovníků byl i král a císař Karel IV. jehož výročí si letos připomínáme.

Otisk Karlovy duše do našeho království je otiskem zasvěceného a vyvoleného panovníka, jenž vnímal svůj Majestát podle tradic středověké věrouky a především podle myšlenek svatého Augustýna...

Přeji vám hluboký prožitek z projektu Regnum Hierosolimitanum 1099-1291.

S pozdravem Seidl Pavel, autor projektu NNE.