Národní numismatická epopej

Dotazy a objednávky733 559 443každý den od 8.00 do 18.00 hodin

Kategorie produktů

Historie Jeruzalémského království na pamětních mincích

Jeruzalém, město vášní, má největší náboženský význam pro křesťanské a judaistické náboženství, a je třetím nejvýznamnějším místem Islámu. Díky tomu je jedním z nejuctívanějších míst na světě a rovněž i jedním z nejspornějších.

zlaté mince Křižáci a TemplářiKolem roku 1000 př. Kr., si ho za své sídlo zvolil David, aby tam vládl nad vším Izraelem. Přesto, že je i symbolem náboženské tolerance, proteklo zde snad nejvíce krve v historii lidstva. Pod Chrámovou horou je prý ukryta i sama podstata božství. Roku 1099 dobyli Jeruzalém Křesťané a nad mešitou Skalního dómu vztyčili kříž. Položili tak základ křesťanského Jeruzalémského království, jež trvalo do roku 1291.

Toto království se pro křesťanské středověké panovníky Evropy stalo věčnou inspirací, jako místem, kde se má zjevit spasitel a navrátit všem svatým jejich původní posvěcenou podobu, aby se stali přímluvci zemřelých na jejich cestě ke spáse. Jedním z takových panovníků byl i král a císař Karel IV. jehož výročí si letos připomínáme. Otisk Karlovy duše do našeho království je otiskem zasvěceného a vyvoleného panovníka, jenž vnímal svůj Majestát podle tradic středověké věrouky a především podle myšlenek svatého Augustýna.

 

Přeji vám hluboký prožitek z projektu Regnum Hierosolimitanum 1099-1291, vydáním na světě první kapitoly pamětních medailí ve zlatě a stříbře.

S pozdravem Seidl Pavel, autor projektu NNE